صندلی مدیریتی ماساژور دار طبی

۱-گرمایشی
۲-پنج موتور لرزاننده
۳-حالت ماساژور در سه ریتم مختلف
۴-ماساژور سه بعدی
۵-در دو رنگ مجزا